Categories
blog song

तिम्रो मानमा

माया-२, मेरो पनि छ, तिम्रो मानमा
किन हो – २, एस्तो लागि रहेछ
भनि देउन, पोकी देउन -२
तिम्रो मुटुमा, लुकी रहेछ

– 2060